Araştırmalar

Araştırmalar

easyVit® ürünleri , Omega 3 yağ asitlerine yönelik farklı ürünler sunarak çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını patentli üretim teknolojisi ile destekler.

Eylül 2020’de Nielsen tarafından yürütülen pazar araştırmasına göre:

easyVit® ürünleri , Omega 3 yağ asitlerine yönelik farklı ürünler sunarak çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını patentli üretim teknolojisi ile destekler.

Eylül 2020’de Nielsen tarafından yürütülen pazar araştırmasına göre:

Deneyen 10 Çocuktan 9'u EasyFishoil'in Tadını ve Kokusunu Seviyor!*

Ankete katılan 10 çocuktan 9’unun annesi, çocuklarının EasyFishoil’in tadını ve kokusunu sevdiğini belirtmiştir.

Kullanan annelerin %98'i EasyFishoil'i tavsiye ediyor!*

Çocuğu için kullanan ve ankete katılan annelerin %98’i EasyFishoil’i başkalarına tavsiye edeceğini belirtmiştir.

*Nielsen tarafından 8-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 2-11 yaş arası çocuğu olan toplam 411 anneyle yürütülen online araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.